Oberschlaraffenrat (OR)


 

Oberschlaraffenrat
Rt mäck-logo (OÄ) Rt Ssessibong (OI) Rt Tastaplaning (OK)
Rt Minimist-er (K) Rt Smir doch egal (Sch) Rt Dä-Kann-jet  (J)

 

Die weisen Oberschlaraffenräte
Rt Flatulus Rt Kybernet Rt M8 et joot
Rt Minnesangtus Rt Piefe-Hännes  

 

Großer Schlaraffenrat
Der Oberschlaraffenrat und die Schlaraffenräte:
Rt Alkibiades Rt Läppchen